Właściciele Electric Coin Company (ECC), tej samej firmy, która założyła Zcash, zgodzili się przekazać firmę nowej organizacji non-profit o nazwie Bootstrap Project. Zmiana nastąpi w jeszcze nieujawnionym terminie przed nadchodzącą aktualizacją sieci Zcash o nazwie „Canopy”.

Aktualizacja Canopy ma nastąpić w listopadzie tego roku. Według ECC darowizna na rzecz organizacji non-profit przyczyni się do większej decentralizacji Zcash, a także zapewni ulgi podatkowe. Jednak niedawne zainteresowanie regulacjami kryptowalut zorientowanymi na prywatność może również napędzać ten ruch.

Właściciele ECC przekazują firmę do projektu Bootstrap

Przejście na własność ECC jako non-profit zostało ogłoszone w poście na blogu w dniu 12 października. W poście stwierdzono, że większość właścicieli Electric Coin Company zgodziła się aby przekazać firmę Bootstrap.

Zmiana właściciela nie będzie oznaczała przebudowy obecnej struktury ECC. Zarząd, pracownicy i operacje pozostaną takie same, ale pełna własność zostanie przeniesiona na Bootstrap.

Zmiana następuje przed planowaną aktualizacją sieci znaną jako Canopy. Canopy wprowadzi zmiany w nagrodach deweloperskich dla Zcash, które miały wygasnąć w listopadzie 2020 roku.

Zgodnie ze zmianami uzgodnionymi przez społeczność, ECC będzie nadal otrzymywać siedem procent nagród górniczych przez następne cztery lata. Warunkiem jest to, że nagrody nie zostaną przeznaczone na wcześniejszą pracę ECC. Muszą ściśle finansować „wspieranie misji” zmierzającej w kierunku przyszłości.

Poniedziałkowy post twierdzi, że hybrydowa struktura „firma/non-profit” pozwoli na lepsze zarządzanie wspólnotowe. Jednak komercyjnie pozwoli to ECC „dalej działać jako startup”.

Chociaż Rada Dyrektorów Bootstrap będzie początkowo taka sama jak ECC, dodatkowi członkowie zajmą stanowiska do końca 2021 roku.

„Czysta karta”

Zgodnie z dyskusją na forum społeczności Zcash, darowizna ECC dla Bootstrap będzie korzystna z wielu powodów. Wśród wymienionych jest lepsze dostosowanie zachęt dla posiadacza Zcash i ECC, silniejsza perspektywa dla kryptowaluty (pozornie mniejsza kontrola korporacyjna) oraz motywacja podatkowa, ponieważ firma obecnie płaci podatek od nagród z funduszu deweloperskiego.

Na forum wspomniano również o korzyściach płynących z rozpoczynania od „czystej karty”. W tym miejscu Zooko Wilcox, prezes ECC, wspomniał, że przejście na status non-profit zlikwiduje wiele powiązań prawnych pomiędzy byłymi właścicielami a ECC. Stwierdził, że osoby zrzekające się własności nie będą miały „stałej kontroli ani żadnej odpowiedzialności” za przyszłe działania ECC.

Chociaż przejście ECC na własność non-profit może przynieść wymienione powyżej korzyści, to poniedziałkowe ogłoszenie pojawiło się wkrótce po wiadomościach o większym zainteresowaniu regulacyjnym walutami cyfrowymi skoncentrowanymi na prywatności.

Jak informował BeInCrypto na początku października, Europol wyraźnie zaznaczył, że waluty cyfrowe i portfele zwiększające prywatność budzą niepokój. Dlatego też członkowie ECC mogli być bardziej skłonni do przekazania darowizny spółce w obliczu potencjalnego naruszenia przepisów.