W dniu 24 września cena Bitcoina (BTC) osiągnęła swój pierwszy wyższy dołek od spadku z 4 września, tworząc zwyżkową świecę pochłaniającą. Możliwe, że był to początek nowego ruchu w górę dla BTC.

Bycza świeca pochłaniająca

W dniu 24 września cena Bitcoina stworzyła byczą świecę pochłaniającą, wzrastając z dołka na 10 193 USD do szczytu na 10 795 USD. Ruch ten utworzył również pierwszy wyższy dołek od spadku z 4 września.

Pomimo tego wzrostu wskaźniki techniczne nie potwierdziły jeszcze trendu wzrostowego. Podczas gdy MACD rośnie, nie przesunął się jeszcze na dodatnie terytorium, a RSI jest poniżej 50.

Ponadto oscylator stochastyczny nie wykonał jeszcze byczego krzyża, co dodatkowo potwierdziłoby trend wzrostowy.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Krótkoterminowy wykres 6-godzinny również sugeruje, że trend wzrostowy nie został jeszcze potwierdzony. Wzrost osiągnął jedynie poziom 0,618 Fib z poprzedniego ruchu spadkowego na poziomie 10 783 USD, tuż poniżej obszaru 10 800 USD, który wcześniej działał jako wsparcie. Teraz oczekuje się, że będzie on działał jako opór. To sugeruje, że ruch był korektą w odpowiedzi na wcześniejszy spadek. Jeśli tak jest, to najbliższy obszar wsparcia wynosi 10 200 USD.

Wskaźniki techniczne stają się bycze. MACD porusza się w górę, a RSI jest powyżej 50. Jednak ten pierwszy nie przekroczył jeszcze terytorium dodatniego.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Perspektywa krótkoterminowa

Wzrost na wykresie 2-godzinnym pokazuje, że może to być początek ruchu w górę. Cena wyrwała się z opadającej linii oporu, MACD jest dodatni, a RSI porusza się w górę bez generowania niedźwiedziej dywergencji.

Dwie najbardziej prawdopodobne opcje to:

  • Przebicie powyżej obszaru 10 800 USD i jego potwierdzenie jako wsparcia przed kontynuacją wzrostu ceny (pokazane na zielono poniżej),
  • Spadek w kierunku 10 400 USD przed kontynuacją powyżej 10 800 USD (czerwony).

W chwili pisania tego tekstu bardziej prawdopodobna wydaje się druga możliwość.

Jeśli obszar 10 400 USD nie utrzyma się, znacznie zmniejszyłoby to prawdopodobieństwo, że będzie to ruch w górę, a spadek poniżej poziomu 10 138 USD potwierdziłby, że tak nie jest.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Liczba fal

Niedawny ruch BTC, zwłaszcza wczorajszy wzrost, sugeruje, że w dniu 9 września cena rozpoczęła impuls wzrostowy (pokazany na pomarańczowo poniżej).

Jeśli tak, to cena zakończyła falę 1 i jej korektę (czerwona), a teraz rozpoczęła falę 3. Taka liczba fal zostałaby unieważniona wraz ze spadkiem poniżej dołka z dnia 23 września na poziomie 10 136 USD.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Istnieje niedźwiedzia możliwość, w której poprzedni wzrost był częścią fali 4, a wczorajszy wzrost był podfalą 2 spadkowego impulsu (na czerwono poniżej). Jednak korekta była zbyt krótka, aby można ją było za taką uznać, a liczba nie pasuje do długoterminowego ruchu. Prowadzi to do wniosku, że taka liczba fal jest mało prawdopodobna, chyba że cena spadnie poniżej 10 136 USD.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Podsumowując, o ile cena BTC nie spadnie poniżej 10 136 USD, to jest prawdopodobne, że rozpoczął się impuls wzrostowy.

Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina przez BeInCrypto, kliknij tutaj!