Rezerwa Federalna (Fed) opublikowała protokół z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). W protokole opisano szereg zmian w strategii, które w dużym stopniu dotyczyły akcji, złota i Bitcoina.

Spotkanie, które odbyło się w dniach 28-29 lipca, charakteryzowało się omówieniem szeregu ważnych perspektyw dla gospodarki

. Były to m.in. zmiany stóp procentowych, obawy o brak inflacji, a także pytania o kontrolę krzywych rentowności.

Stopy procentowe utrzymują się na niezmienionym poziomie

Obecne wytyczne Fed dotyczące stóp procentowych pozostają stosunkowo niezmienione. Obecnie ustalona na poziomie 0%, stopa referencyjna prawdopodobnie pozostanie niezmieniona tak długo, jak długo trwać będzie kryzys COVID-19.

Jeśli chodzi o perspektywy dla polityki pieniężnej po spotkaniu, to wielu uczestników zauważyło, że zapewnienie większej jasności co do prawdopodobnej ścieżki docelowego przedziału dla stopy procentowej funduszy federalnych byłoby w pewnym momencie właściwe.

To mgliste stwierdzenie wpłynęło się na wycenę akcji, pozostawiając inwestorów niepewnych co do realiów widocznego ożywienia gospodarczego. W sytuacji, gdy Fed pozostaje jawnie ostrożny, przyszłość gospodarki pozostaje co najwyżej mroczna.