Rezerwa Federalna USA ogłosiła nieograniczone zakupy aktywów, dopóki gospodarka nie wróci do normy. Działanie jest jednak prawdopodobnie zbyt opóźnione, aby zapobiec głębokiej i długotrwałej recesji.

Luzowanie polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego jest coraz szybsze i większe, z QE osiągającym około 2 kwintylionów dolarów od 11 marca. QE ma miejsce, gdy bank centralny kupuje aktywa bankowe w celu zwiększenia płynności na rynkach finansowych.

Nieograniczone QE

Niedawny raport RANsquawk, dostawcy informacji rynkowych, sugeruje, że Fed skupił się na programie „nieograniczonego” QE, dopóki sytuacja nie zacznie się poprawiać ekonomicznie.

W raporcie dodano:

„Docelowa stopa procentowa funduszy federalnych i odsetki od nadwyżek rezerw pozostały bez zmian na poziomie odpowiednio 0,00-0,25% i 0,10%”.

Dalsze raporty potwierdziły, że Fed zakotwiczy swoją referencyjną stopę procentową w pobliżu zera przez rok, być może znacznie dłużej. [Investor’s Business Daily] Bankierzy centralni czekają, aż gospodarka przetrwa burzę i wróci do wcześniejszych poziomów; może to jednak trwać dłużej, niż oczekiwano, biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy i trwającą pandemię.

Ogłoszono nielimitowane QE w tym tygodniu, ale nie sprecyzowano, jakie rodzaje aktywów zostaną zakupione bez ograniczeń. Bank wcześniej informował, że kupi 500 mld USD obligacje skarbowe i co najmniej 200 mld USD papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Brak jasności pozostawia Fedowi otwarte drzwi do działania bez żadnych ograniczeń w zakresie zakupów. Wynikiem tego będzie prawdopodobnie wytworzenie większej ilości waluty na pokrycie kosztów tego rozszerzonego i bezprecedensowego środka kontroli jakości.

Wstrząśnięcie systemem

W raporcie dodano, że inwestorzy byli rozczarowani brakiem wyraźnych wskazówek i stało się jasne, że Fed nie jest odpowiednio przygotowany do poradzenia sobie z tak gwałtownym szokiem dla systemu.

Epidemia COVID-19 kosztuje gospodarkę USA ponad 30 milionów miejsc pracy oraz ogromne trudności ludzkie i gospodarcze. Decydenci zgodzili się, że kryzys koronawirusa będzie miał duże znaczenie w najbliższej perspektywie i „stwarza znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie”.

Szef Fed Jerome Powell nie tryskał entuzjazmem, mówiąc reporterom:

„Dotarcie do wcześniejszych poziomów zatrudnienia zajmie trochę czasu”.

Bezprecedensowe pakiety fiskalnych bodźców stymulacyjnych mogą spowodować, że bank centralny zapewni 4 biliony dolarów finansowania przedsiębiorstwom, stanom i aglomeracjom dotkniętym epidemią koronawirusa. Kolejne 2 biliony dolarów na zakupy aktywów to w sumie 6 bilionów dolarów, a wraz z pogłębieniem się recesji będzie tego coraz więcej.

Autor: Martin Young